Iria Varela

Astromod

Esther Lago buscaba para a súa app relacioada coa moda unha imaxe monocromática e contundente. O resultado foi un pequeno giño a ese mundo astral que leva implícito o nome.
Para as tarxetas de presentación basámonos no universo pop tan propio dela.

TEXTO

2017 - Iria Varela García